นวัตกรรมเส้นใยสับปะรด เคลือบนาโนสมบัติพิเศษ และ ผ้าภูอัคนี เพิ่มมูลค่าด้วยการเคลือบนาโนสมบัติพิเศษ

ใบสับปะรดถือเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเส้นใยสับปะรดนั้นมีความน่าสนใจอยู่มาก มีเอกลักษณ์และสมบัติเฉพาะที่ดี มีความแข็งแรงทนทานอันดับต้นๆของโลก ไม่ขาดง่าย จึงได้นำมาต่อยอดด้วยการผลิตเป็นผืนผ้า จากใยสับปะรดและนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยเทคนิคการเคลือบนาโนสมบัติพิเศษ

continue reading »