ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน ผ้าไทยล้ำยุค ด้วยนวัตกรรมนาโน

ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองเงือก นำองค์ความรู้มาประยุกต์ และสร้างผลิตภัณฑ์นาโน ที่หลากหลาย ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี จนได้รับการประกาศให้เป็น หมู่บ้านสิ่งทอนาโนแห่งแรกของประเทศไทย

continue reading »