พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน 3D Sole แผ่นรองเท้าในรองเท้าเฉพาะบุคคลด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ทีมวิจัย สวทช. พัฒนาสูตรพอลิเมอร์ผสม สำหรับการเตรียมเส้นฟิลาเมนต์ สำหรับผลิตอุปกรณ์แผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D sole) เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาอุ้งเท้าแบน จุดเด่นของ 3D sole คือ ผลิตได้สะดวก เร็ว มีความแม่นยำ ทำให้ได้รูปทรงตรงตามสรีระเท้าของผู้ป่วย

continue reading »