พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน กราฟีนพร้อมผสม เพื่ออุตสาหกรรม 4.0

บริษัทเฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) พัฒนา “กราฟีนพร้อมผสม” ที่สะดวกต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานในแวดวง อุตสาหกรรม เพื่อเปลี่ยนวัสดุทั่วไป ให้กลายเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษมากขึ้น มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน ถือเป็นทางเลือกใหม่ในการพัฒนางานวิจัย และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมไทยไปสู่ อุตสาหกรรม 4.0

continue reading »