การแถลงข่าว “สวทช. เดินหน้ารุก 5 วิจัยมุ่งเน้น…ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0”

การแถลงข่าว “สวทช. เดินหน้ารุก 5 วิจัยมุ่งเน้น…ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0” NSTDA Beyond Limits วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

continue reading »