พลิกชีวิตผู้ป่วยแผลกดทับ ด้วยนวัตกรรม “ที่นอนน้ำ”

การบรรยายในหัวข้อ “พลิกชีวิตผู้ป่วยแผลกดทับ ด้วยนวัตกรรม “ที่นอนน้ำ” โดย คุณปริญญา จันทร์หุณีย์ วิศวกร เอ็มเทค สวทช. วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น.

continue reading »