การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าว

ผลงาน การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าว โดย ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา รักษาการรองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนย์พันุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

continue reading »