นักวิทย์คิดให้ ตอน เทคโนโลยีกับการพัฒนาพัดลมไอน้ำ

จากความร่วมมือของ สวทช และบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล ทำให้สามารถผลิตพัดลมไอน้ำที่เป็นละอองฝอย ทดแทนพัดลมไอน้ำแบบเดิมที่เป็นหยดน้ำขนาดใหญ่ทำให้ผู้ใช้เปียก จนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบตัวแรกออกจำหน่ายในท้องตลาด

continue reading »