พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พันธุ์ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ย น่าน 59 ตอบโจทย์เกษตรกร

สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และ กรมการข้าว พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอม “น่าน59” ที่มีความต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ข้าวสุกมีความนิ่มนวล และและมีกลิ่นหอมเหมือนข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 มีลำต้นเตี้ยแข็งแรงไม่หักล้ม ให้ผลผลิตสูง ซึ่งสามารถใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวได้ ตอบโจทย์การผลิตในยุคแรงงานด้านการเกษตรหายาก และค่าแรงสูง

continue reading »