การแถลงข่าว “โครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020”

การแถลงข่าว “โครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020” วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ Pantip E-Sport Arena พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ

continue reading »