การสัมมนาหัวข้อ “ฟักทองพันธุ์ไข่เน่า : ความยั่งยืนทางพันธุกรรมของชุมชน (Community Genetic Sustainable: Case study Rotten Egg Pumpkin)”

การสัมมนาหัวข้อ “ฟักทองพันธุ์ไข่เน่า : ความยั่งยืนทางพันธุกรรมของชุมชน (Community Genetic Sustainable: Case study Rotten Egg Pumpkin)” ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 หรือ 17th NSTDA Annual Conference: NAC2022 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565

continue reading »