พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พาที ทู โก : ระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความอัตโนมัติ

นักวิจัย สวทช. ออกแบบและพัฒนา “พาที ทู โก” ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย ซึ่งเป็นระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความสำหรับภาษาไทย เพื่อเป็นผู้ช่วยให้เมกเกอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ใช้ในการสร้างไลบรารีเสียงพูดของตนเอง จุดเด่นคือ ไม่ต้องการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการทำงาน ประมวลผลภายในอุปกรณ์มือถือได้แบบออฟไลน์

continue reading »