พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน นวัตกรรมของเล่นจากยางพาราเพื่อการเล่นและเรียนรู้

นักวิจัย สวทช.วิจัยและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมของเล่นจากยางพารา ภายใต้ชื่อ enR/Plearn ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการเล่นและเรียนรู้ ด้วยแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าของยางพารา นำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น

continue reading »