JAXA ภารกิจวิจัยสุดขอบฟ้า ปี 8

รายการพิเศษ “JAXA ภารกิจวิจัยสุดขอบฟ้า ปี 8” การประกวดแข่งขันโครงการวิจัยในสภาวะไร้น้ำหนัก เพื่อเฟ้นหาโครงการวิจัยที่ดีที่สุดของเยาวชนไทย ขึ้นไปทดลองในสภาวะไร้น้ำหนัก บนเครื่องบินที่ทำการบินแบบพาราโบลา ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม 2556

continue reading »