แพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย

วิดีโอนำเสนอผลงานนิทรรศการหัวข้อ “แพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย” โดย ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน (EIRG) เอ็นเทค สวทช. ที่นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC2023) ที่จัดขึ้นระหว่างที่ 28 – 31 มีนาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

continue reading »