ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ เพื่อการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ปิด

ผลงาน ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ เพื่อการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ปิด โดย ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สวทช.

continue reading »