พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ParaWalk วัสดุดูดซับแรงชนิดแข็งพิเศษจากยางธรรมชาติสำหรับงานปูพื้น

นักวิจัย สวทช. พัฒนาวัสดุดูดซับแรงชนิดแข็งพิเศษจากยางธรรมชาติ หรือ “ParaWalk” โดยการปรับสูตรยางคอมพาวด์ที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติ สารคงรูป สารตัวเติมชนิดต่างๆ เช่น ซิลิกา กากของเสียจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น ก่อนจะนำไปขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดร้อน ซึ่งกระบวนการเตรียมยางคอมพาวด์และการอัดขึ้นรูปนี้ เป็นกระบวนการโดยทั่วไปของการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

continue reading »