• Bioeconomy (เศรษฐกิจชีวภาพ)

  Bioeconomy (เศรษฐกิจชีวภาพ)

  Bio economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ คือการใช้ทรัพยากรชีวภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการค้นพบสารสำคัญใหม่ๆ แต่อาศัยวิธีการอย่างเป็นระบบ เช่น เริ่มต้นจากการสร้างคลังสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า National biobank จากนั้นจึงใช้ความรู้สมัยใหม่

  continue reading »

   
   
 • BIOBANK (ทรัพยากรชีวภาพ)

  BIOBANK (ทรัพยากรชีวภาพ)

  BIOBANK ทรัพยากรชีวภาพเป็นทุนพื้นฐานสำคัญของประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่มีอัตราการทำลายพื้นที่ธรรมชาติสูงกว่าการค้นพบ และการวิจัยเพื่อการสร้างมูลค่า BIOBANK จะมีการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมด้าน DNA ด้วย ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งด้านการแพทย์ BIOBANK ยังเป็นคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศ

  continue reading »

   
   
 • โครงการ Big Rock

  โครงการ Big Rock

  สวทช. ได้ดำเนินโครงการจากการสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาล ภายใต้โครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง หรือ Big Rock Project ก่อให้เกิดการจัดตั้ง FabLab ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญประจำ FabLab

  continue reading »

   
   
 • พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ขับเคลื่อนธุรกิจและ SMEs ไทย

  พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ขับเคลื่อนธุรกิจและ SMEs ไทย

  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นนิคมวิจัยสำหรับเอกชนครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศ โดยเปิดให้บริการพื้นที่เช่าคุณภาพสูงที่มีสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชน รองรับทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจร อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ 5 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ ที่พร้อมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย และเสริมแกร่งให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีด้วยความเชี่ยวชาญงานวิจัยเฉพาะด้าน

  continue reading »

   
   
 • พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการพัฒนาบทเรียนและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีออนไลน์

  พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการพัฒนาบทเรียนและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีออนไลน์

  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แม่กองบาลีสนามหลวง และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทำ “บทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีอย่างกว้างขวาง และจัดทำบทเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนภาษาบาลีทั่วประเทศ ปัจจุบันสามารถเรียนผ่านเว็บ pali-online.in.th และในอนาคตอันใกล้นี้จะได้เรียนผ่านระบบ MOOC

  continue reading »