พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ครีมสมุนไพรผ่อนคลายกล้ามเนื้อสูตรนาโนอิมัลเจล

สวทช. พัฒนาสูตรอิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโน สำหรับใช้ยกระดับการกักเก็บน้ำมันหอมระเหยจากไพลและขมิ้นชัน ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการเมื่อยล้า และอักเสบของกล้ามเนื้อ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

continue reading »