พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน แสงแห่งวิจัย…กิจกรรมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน แสงแห่งวิจัย…กิจกรรมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี

continue reading »