พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Thailand Tech Show 2016 : สวทช. กับผลงานวิจัยเด็ดที่น่าลงทุน

งาน Thailand Tech Show 2016 ภายใต้แนวคิด S&T for Thailand 4.0 วันที่ 8-10 กันยายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัย และนักลงทุน ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยเด่น ที่น่าลงทุนจาก สวทช.

continue reading »