การสัมมนา “เตรียมตัวอย่างไร ให้ได้ทุน 800,000 (ทุน Startup Voucher)”

การสัมมนาหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไร ให้ได้ทุน 800,000 (ทุน Startup Voucher)” ในงานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ 2562 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

continue reading »