นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุสู่การใช้จริง

Facebook Live หัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุสู่การใช้จริง” โดย ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. และทีมผู้คิดค้น 4 นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ อาทิ JOEY-เตียงตื่นตัว BEN-อุปกรณ์ขึ้นลงเตียง AKIKO-ผ้ากระตุ้นสมอง และ MONICA-เกมฝึกสมอง

continue reading »