มาตรฐานและระเบียบสำหรับหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุและเตียงอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วย

สัมมนานี้มุ่งเน้นที่อุปกรณ์หุ่นยนต์ทางการแพทย์ ให้ภาพในองค์รวมอย่างย่อ เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้ผู้ประกอบการ นักวิจัย นักออกแบบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ได้รับทราบข้อมูล และหลักการการทดสอบ เพื่อให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค จะเป็นการช่วยผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในประเทศ

continue reading »