ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 11 เทคโนโลยีเตือนภัย “เพลี้ยระบาด”

แม้ทุกวันนี้เราจะยังไม่มีหนทางกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้หมดสิ้นไปจากแปลงนาได้ แต่งานวิจัยที่ช่วยคาดการณ์และเตือนภัยได้ว่า กองทัพแมลงศัตรูข้าวเหล่านี้มีจำนวนมากมายมหาศาลเพียงใด ก็ย่อมเป็นหนทางให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือเพื่อต่อสู้กับแมลงศัตรูข้าวได้ไม่ยากนัก

continue reading »