พิธีมอบ HI PETE (ไฮพีท) เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วย พร้อมสาธิตการใช้งาน

พิธีมอบ HI PETE (ไฮพีท) เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วย พร้อมสาธิตการใช้งาน แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม 113 อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

continue reading »