การเสวนาในหัวข้อ “เทคนิคสู้ชีวิต ทำธุรกิจให้ติดปีก”

การเสวนาในหัวข้อ “เทคนิคสู้ชีวิต ทำธุรกิจให้ติดปีก” ในงาน สวทช. – วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.40 – 16.00 น. ณ ห้องทุ่งศรีเมืองแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

continue reading »