ชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว

ชุดตรวจ COXY-AMP ใช้เทคนิคแลมป์ในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ SARS-CoV-2 ร่วมกับการอ่านผลด้วยสี มีขั้นตอนการทดสอบเพียงขั้นตอนเดียว ใช้เครื่องมือราคาไม่แพง มีความไว และความจำเพาะสูง ให้ผลตรวจแม่นยำ 97% ทราบผลได้อย่างรวดเร็วภายใน 75 นาทีหลังจากการสกัดสารพันธุกรรมของไวรัส และสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า โดยสังเกตการเปลี่ยนสีของสารในหลอดทดสอบ

continue reading »