พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เทคโนโลยีนาโน พัฒนาคุณภาพน้ำ

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เทคโนโลยีนาโน พัฒนาคุณภาพน้ำ

continue reading »