การสัมมนา “สานพลัง สานเทคโนโลยียางพารา สานชุมชน สานอุตสาหกรรม”

การสัมมนา “สานพลัง สานเทคโนโลยียางพารา สานชุมชน สานอุตสาหกรรม” ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 15 วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.45 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

continue reading »