พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เทคโนโลยีสร้างความเสมือนจริงเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม

นักวิจัย สวทช. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม หรือ เอ-อา (AR) และเทคโนโลยีความจริงเสมือน หรือ วี-อา (VR) มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และวิจัยเชิงวิศวกรรม อาทิ การออกแบบโครงสร้างเสริมความแข็งแรง ในการรองรับการพลิกคว่ำของรถตู้พยาบาล โดยใช้ผลการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ มาแสดงผลแบบสามมิติ ขนาดเท่าของจริง

continue reading »