ระบบวิเคราะห์สภาพและตรวจติดตามเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับการทำงาน และการบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยี IoT และ AI

บทวิเคราะห์สภาพและตรวจติดตามระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการนำเทคโนโลยี IoT รวมทั้งเทคโนโลยี AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักร (ML) มาประยุกต์ใช้สำหรับระบบการทำงานและการบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

continue reading »