• สนทนา : Sontana

  สนทนา : Sontana

  วิดีโอนำเสนอผลงานนิทรรศการหัวข้อ “สนทนา : Sontana” โดย ดร.ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ นักวิจัย และ ดร.วาทยา ชุณห์วิจิตรา หัวหน้าทีมวิจัย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) เนคเทค สวทช. ที่นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC2023) ที่จัดขึ้นระหว่างที่ 28 – 31 มีนาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

  continue reading »

   
   
 • ไมโคสมาร์ต: ชุดตรวจวินิจฉัยสารพิษจากราแบบแถบทดสอบที่พัฒนาจากเทคนิคไมโครอะเรย์

  ไมโคสมาร์ต: ชุดตรวจวินิจฉัยสารพิษจากราแบบแถบทดสอบที่พัฒนาจากเทคนิคไมโครอะเรย์

  วิดีโอนำเสนอผลงานนิทรรศการหัวข้อ “ไมโคสมาร์ต: ชุดตรวจวินิจฉัยสารพิษจากราแบบแถบทดสอบที่พัฒนาจากเทคนิคไมโครอะเรย์” โดย ดร.กฤศ พิจยเวทินท์ นักวิจัย กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG) เนคเทค สวทช. ที่นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC2023) ที่จัดขึ้นระหว่างที่ 28 – 31 มีนาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

  continue reading »

   
   
 • ต้นแบบโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดเล็ก และแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (นำร่องพลังงานชุมชน)

  ต้นแบบโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดเล็ก และแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (นำร่องพลังงานชุมชน)

  วิดีโอนำเสนอผลงานนิทรรศการหัวข้อ “ต้นแบบโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดเล็ก และแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (นำร่องพลังงานชุมชน)” โดย ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา นักวิจัย กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG) เนคเทค สวทช. ที่นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC2023) ที่จัดขึ้นระหว่างที่ 28 – 31 มีนาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

  continue reading »

   
   
 • 1 นาที กับ BCG Model ตอน อุทยานธรณีโลกสตูล

  1 นาที กับ BCG Model ตอน อุทยานธรณีโลกสตูล

  เนคเทค สวทช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร นำ “นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม” ไปใช้จัดเก็บองค์ความรู้และบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล โดยในระบบนิเวศถ้ำและชายฝั่งทะเล เช่น ถ้ำเลสเตโกดอน ถ้ำทะลุ มีการค้นพบค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ ปูเขาหินปูนทุ่งหว้า ซากฟอสซิลดึกดำบรรพ์

  continue reading »

   
   
 • 1 นาที กับ BCG Model ตอน ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ “HandySense”

  1 นาที กับ BCG Model ตอน ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ “HandySense”

  เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ “HandySense” อุปกรณ์ IoT และเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกพืชแบบแม่นยำและอัตโนมัติ ใช้งานง่ายและลงทุนต่ำ สามารถควบคุมทั้งการให้น้ำและปุ๋ย อุณหภูมิ ความชื้น และแสง รวมถึงการป้องกันแมลง สามารถใช้ควบคุมการปลูกพืชนอกฤดูกาลได้ ปัจจุบันเปิดเป็น Open Innovation สาธารณะประโยชน์

  continue reading »