พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน GRASS 3 เทคโนโลยีแยกเนื้อยางจากกากตะกอน

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน GRASS 3 เทคโนโลยีแยกเนื้อยางจากกากตะกอน

continue reading »