พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ด้วยการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย

นักวิจัย สวทช. พัฒนา “ระบบทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย ของสารออกฤทธิ์ชะลอวัยและผลิตภัณฑ์เวชสำอาง” โดยใช้โมเดลเซลล์ผิวหนังแบบ 2 มิติ, เนื้อเยื่อผิวหนัง 3 มิติ, และชิ้นส่วนผิวหนังของมนุษย์ ที่สามารถทดสอบได้ทั้งสารออกฤทธิ์ และผลิตภัณฑ์เวชสำอาง รวมถึงสามารถบอกกลไกการออกฤทธิ์ของสารได้ด้วย

continue reading »