ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน เพลียเพราะเพลี้ย บิวเวอเรียช่วยได้

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ศึกษาเชื้อราหลายสายพันธุ์ ที่เก็บรักษาไว้ในธนาคารจุลินทรีย์ และพบว่าเชื้อรา Beauveria bassiana สามารถฆ่าเพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยแป้งได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น

continue reading »