ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน เครื่องตรวจเพศดักแด้ไหมความแม่นยำสูงด้วยแสง

กรมหม่อนไหม ร่วมกับ เนคเทค สวทช. พัฒนา เครื่องตรวจเพศดักแด้ไหม ความแม่นยำสูงด้วยแสง เป๊นระบบที่ใช้ความรู้เรื่องการทะลุทะลวงของแสง มาผสมผสานกับหลักการประมวลผลภาพ

continue reading »