ทีมวิจัยและพัฒนาบริการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูง แต่การจัดการดูแลระหว่างการเลี้ยงก็มีความเสี่ยงและต้นทุนสูงเช่นกัน ทั้งการหาพ่อแม่พันธุ์ดี การให้อาหารและอาหารเสริมโภชนาการ การจัดการคุณภาพน้ำ การตรวจและเฝ้าระวังโรคระบาด ทีมวิจัยและพัฒนาบริการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไบโอเทค สวทช. พร้อมให้บริการคำปรึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจร

continue reading »