พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ข้าวกล้องเพาะงอกชนิดผสม

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ข้าวกล้องเพาะงอกชนิดผสม

continue reading »