พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน วัดความชื้นได้แม่นยำ เพิ่มผลกำไรให้เกษตรกร

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน วัดความชื้นได้แม่นยำ เพิ่มผลกำไรให้เกษตรกร

continue reading »