พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ

continue reading »