พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Smart City เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน Smart City เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

continue reading »