พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง สวทช.

continue reading »