Science News – 2014/01/14

รายการ Science News ในตอนนี้จะนำท่านไปพบกับผลการวิจัย ที่พบว่าผู้ชายที่มีใบหน้าค่อนข้างกว้าง มีแนวโน้มที่จะคดโกง จากนั้นไปพบกับไก่ที่ออกไข่เป็นสีฟ้า และปิดท้ายด้วยการแนะนำหนังสือ และเว็บไซต์ทีเล่าถึงพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ผ่านมา

continue reading »