พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท

continue reading »