พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ไฮไลต์งาน NAC2019

งาน NAC2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562 ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรมีทั้งหมด 8 โซน รวมกว่า 100 เรื่อง ด้านการสัมมนา มีหัวข้อที่น่าสนใจกว่า 50 เรื่อง เช่น Smart Farm : เกษตรไทยยุค 4.0, นวัตกรรมจากไข่เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ฯลฯ

continue reading »