งาน CEO Sharing 2020 ครั้งที่ 1 ตอน “What will we eat in 2030?”

งาน CEO Sharing 2020 ครั้งที่ 1 ตอน “What will we eat in 2030?” โดย ดร.วีรวัฒน์ เลิศวนวัฒนา วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

continue reading »