ดร.ฮีโร่ ตอน ดร.แจ๋ว นักฟิสิกส์บนลานสเก็ตน้ำแข็ง

ผศ.ดร.สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค นักเรียนทุนโครงการ พสวท. ปี 2536

continue reading »