ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน ชุดตรวจแบบรวดเร็วสำหรับตรวจเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดได้ในคราวเดียวกัน

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ได้พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็ว ที่ตรวจเชื้อก่อโรคพืชในตระกูลแตง 3 ชนิด ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อโรคทั้ง 3 ชนิด ไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อไวรัส และแบคทีเรียก่อโรคพืชชนิดอื่นๆ ทำให้ผลตรวจมีความถูกต้อง แม่นยำสูง รู้ผลรวดเร็วภายใน 5 นาที สะดวก ใช้งานง่าย

continue reading »