พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ตะลุยวันเด็ก 59 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ตะลุยวันเด็ก 59 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

continue reading »